Missie en visie

Missie

Loep & Verrekijker is specialist op het gebied van Loopbaancoaching en P&O advies en zet zich actief in als zakelijke dienstverlener in Noord Nederland. 


Visie

Motto: Welk werk neem je van je werk-gever en welk werk geef je aan je werk-nemer


Doelstellingen van organisaties zijn mede afhankelijk van ontwikkelingen in de markt en in onze samenleving. De mondiale veranderingen hebben overal hun invloed. Onze samenleving verlangt steeds meer naar maatwerk, snelheid en gemak van mens en organisaties. Organisaties moeten daar sneller op in kunnen spelen. Dit betekent dat werkgevers meer van hun werknemers verlangen en andersom. Minder mensen zullen hun hele leven aan één werkgever gebonden blijven. Investeren in eigen personeel betekent ook investeren in hun carrière en loopbaan binnen of buiten de eigen organisatie. In dit proces van veranderingen kan de rol van een  loopbaancoach en/of personeelsadviseur goed van pas komen.


Loep kijkt met precisie naar de situatie in de praktijk in het hier en nu. Verrekijker haalt wat nog niet bereikbaar is dichterbij en geeft richting aan het te behalen resultaat in de toekomst. Samen vormen zij de missie, visie en strategie voor de juiste aanpak.


Opgericht begin 2012 door Trui Vos.

©

LOEP & VERREKIJKER