​

Methodiek

​

Een veel voorkomende methodiek die ik gebruik is de Voice Dialogue. Een methode ontwikkeld door Hal & Sidra Stone op het gebied van transformatie psychologie.

​

De methode is gebaseerd op het inzicht dat wij allen opgebouwd zijn uit verschillende sub-persoonlijkheden, bijvoorbeeld : de drammer, de criticus, de perfectionist of de genieter. Ze zijn uniek en leiden een bestaan. Zij kunnen denken, zich uitdrukken, kennen eigen gevoelens en hebben een sterke relatie met het lichaam. 

​

De Voice Dialogue methode geeft een helder kader om eerst te begrijpen waar bepaald gedrag vandaan komt en hoe dit gedrag anders te doen.

​

Bij inzet van deze methode stel ik mij op als facilitator en ga ik met de sub-persoonlijkheden in gesprek. 

​

Aanpak

​

  • De coaching is gericht op individueel niveau
  • Vooraf vindt een oriënterend- en kennismakingsgesprek plaats van max. 60 min; dit kan op individueel niveau of in de vorm van een drie-gesprek. 
  • Na dit gesprek wordt op verzoek een coachovereenkomst opgesteld met het coachplan.
  • Dit coachplan ‘op maat’ bevat: concrete doelen, inzet van mensen, middelen, tijd en een einddoel.
  • Bij definitieve goedkeuring van het coachplan kan het traject starten.
  • Coachgesprekken zijn gemiddeld 1,5 uur. 
  • Coaching vindt plaats in een Coachhuis of een ander nader te bepalen locatie. 
  • Tussentijds wordt altijd gereflecteerd doormiddel van een voortgangsrapportage.
  • Het coachtraject wordt altijd afgerond met een eindrapportage en indien van toepassing een drie-gesprek met de werkgever.

​

Kwaliteit, monitoring en vertrouwelijkheid

​

De coaching monitor biedt inzicht in de effectiviteit van het individuele coachtraject. Het is een online - instrument dat d.m.v. tussentijdse online vragenlijsten het traject evalueert op het gebied van kwaliteit, voortgang en rendement. 

​

  • Tussen cliënt en mij bestaat eenduidigheid over het doel en geheimhouding. Ik zal niet zonder toestemming, inhoudelijk over cliënten spreken met derden. 

Contactgegevens

​

J.C. Kapteynlaan 47A

9714 CN Groningen

trui@loepenverrekijker.nl

06 - 28 27 54 19

KVK: 53925157

Opgericht door Trui Vos 2012 ©